استفاده از SSL در دامنه ی تان سبب ایجاد اعتماد کاربران به وب سایت شما می شود. جهت افزایش امنیت در سایت ها می توان ssl رافعال نمود. داده های وارد شده در وب سایت به کمک SSL رمزنگاری می شود. آیکن قفل به رنگ سبز کنار آدرس قرار می گیرد و عملیات ریدایرکت http به https تغییر می کند.

ادامه مطلب