X

قوانین و مقررات

استفاده شما از مرکز ارائه خدمات سرور مجازی OVPS به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این صفحه می باشد. در ادامه محتویات این صفحه منظور از “مرکز ارائه خدمات سرور مجازی ” به آدرس اینترنتی https://ovps.ir می باشد.

محتویات این صفحه در هر زمانی قابل تغییر است و این حق برای “مرکز ارائه خدمات سرور مجازی OVPS ” محفوظ بوده که بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، اقدام به، به روزرسانی و یا تغییر در محتوای این صفحه کند.

کاربران موظف هستند که به صورت دوره ای به این صفحه مراجعه کرده تا از تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات آگاه شوند.

همچنین “مرکز ارائه خدمات سرور مجازی OVPS ” بعد از هر بار به روزرسانی خبری مبنی بر تغییرات در این صفحه را در قسمت اخبار منتشر خواهد کرد.

قوانین و مقررات OVPS :

۱- کاربران می بایست هنگام ثبت نام و سفارش سرویس مورد نظر خود، فرم مربوطه را با اطلاعات صحیح و به صورت کامل پر کنند. درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود.

۲- هر کاربر حقیقی یا حقوقی حق دارد صرفا یک حساب کاربری در “مرکز ارائه خدمات سرور مجازی OVPS ” ایجاد نماید. بدیهی است ایجاد بیش از یک حساب کاربری به عنوان تخلف محسوب خواهد شد و این حق برای “مرکز ارائه خدمات سرور مجازی OVPS ” محفوظ است که در هر زمان و بدون اطلاع قبلی اقدام به مسدود کردن حساب های کاربری جعلی یا تکراری نماید.

۳- سرویس دهنده می تواند بنا به تشخیص و به هر دلیل سفارش را لغو کند بدیهی است در صورت نیاز، هماهنگی های بعدی می بایست توسط فروشنده و خریدار انجام پذیرد.

۴- سرویس گیرنده موظف است اطلاعات دقیق و کامل خود را برای راه اندازی سفارش در اختیار فروشنده قرار دهد.

۵- سرویس گیرنده موظف است قبل از ارسال فرم سفارش و ثبت سرویس اطلاعات لازم در مورد سرویس را از طریق سایت سرویس دهنده کسب کند و سپس سفارش خود را ارسال کند.